De Posten is een organisatie van beroepskrachten, ondersteund door vrijwilligers. Bij De Posten worden een kleine 300 vrijwilligers ingezet omdat zij een duidelijke meerwaarde geven in de dienstverlening aan de cliënten. De Posten heeft het vrijwilligersbeleid verankerd in haar beleid met een vrijwilligersreglement,het aanstellen van een professionele vrijwilligerscoördinator en het
opstellen van vrijwilligerscontracten met rechten en plichten en verantwoordelijkheden. Vrijwilligers vervullen aanvullende taken en worden niet ingezet ter vervanging van beroepskrachten.

Bent u die vrijwilliger(ster),en heeft u interesse,?  En enthousiast geworden,  Vertel het ons! of kom eens langs op vrijdag ochtend in de tuin van Groen Verbindt, we zijn er van 9.30 uur tot 12.00 uur

Ook kunt u een mail sturen naar: (groenverbindtenschedezuid@gmail.com)

 

Anne Wilderink

Coördinator vrijwilligerswerk

Werkdagen maandag, dinsdag, donderdagochtend en vrijdagochtend

Bereikbaar 06-30626518

Vragen kunnen gemaild worden naar vrijwilligers@deposten.nl