De Posten is een organisatie van beroepskrachten, ondersteund door vrijwilligers. Bij De Posten worden een kleine 300 vrijwilligers ingezet omdat zij een duidelijke meerwaarde geven in de dienstverlening aan de cliënten. De Posten heeft het vrijwilligersbeleid verankerd in haar beleid met een vrijwilligersreglement,

het aanstellen van een professionele vrijwilligerscoördinator en het
opstellen van vrijwilligerscontracten met rechten en plichten en verantwoordelijkheden. Vrijwilligers vervullen aanvullende taken en worden niet ingezet ter vervanging van beroepskrachten.

Bent u die vrijwilliger(ster),en heeft u interesse,? En enthousiast geworden, of gewoon een vraag? Vertel het ons! http://preef@deposten.nl

Petra Reef

Coordinator Welzijn – Groen

Postenclubs

Huiskamer van de buurt

 preef@deposten.nl