Stap voor stap gaat het de goede kant op met de activiteiten van Groen verbindt.
Op donderdag 6 juli is het gezellig druk bij Erve Leppink. Zo tegen 10.30 uur verplaatst zich het gezelschap van cliënten, begeleiders, vrijwilligers en genodigden zich vanuit de fraaie tuin naar een van de uitgangen van Erve Leppink. Daar bevindt zich onder de bekende vlag van Groen Verbindt een groot informatiebord, dat vandaag onthuld gaat worden. Na een paar officiële woorden is het dan zo ver en wordt de vlag, zoals u op de foto’s kunt zien, verwijderd. Het eerste informatiebord is geplaatst met daarop een overzicht van de drie wandelroutes door de wijk Helmerhoek, maar ook met nuttige informatie van wie het project is en het doel ervan.
In de wijk zullen op diverse strategische plekken dezelfde borden worden geplaatst. Duidelijk is dat de routes door de wijk beginnen bij Erve Leppink, een uitnodiging aan de wijkbewoners om het erve te bezoeken en elkaar te ontmoeten. De komende tijd wordt er nog hard gewerkt aan de afronding van “Het Groene Spoor” in de Helmerhoek en de promotie daarvan. In het voorjaar van 2018 moet alles klaar zijn.

De volgende fase van dit project wordt het verbinden van de wijken Helmerhoek, Wesselerbrink en Stroinkslanden met de locaties Erve Leppink en de Posten via groen. Eind 2018 moet deze planning gerealiseerd zijn. Door de inzet van de enthousiaste vrijwilligers zal dat vrijwel zeker geen probleem zijn.

Bij Erve Leppink wordt na de onthulling het samenzijn nog even voortgezet op het terras bij de moestuin onder het genot van een kopje koffie en thee en wat lekkers. Onder de genodigden bevindt zich vandaag ook Rick Hogenboom, sinds 1 januari 2017 directeur van de Posten.

Een geslaagde en zonnige dag, daar kunnen we op terugkijken.

Foto door Paul Snellink