De dagen worden al weer langer maar er moet nog veel gebeuren in de tuin

Onze vrijwilligers zijn er al druk mee bezig op Erve Leppink om de tuin weer mooi te maken!.

Een tuin vol leven is leuk om naar te kijken, voor onze bewoners en de buurt, maar ook nuttig.

Het nut van leven in je tuin.

Vogels, vlinders, bijen en andere insecten in je tuin levert niet alleen kijkplezier en gezellig gezoem op, maar ze kunnen je zelfs een handje helpen. Verschillende vogelsoorten (zoals lijsters), egels en spitsmuizen zijn bijvoorbeeld dol op slakken. Lieveheersbeestjes doen zich tegoed aan bladluizen, terwijl insectenetende vogels ervoor zorgen dat insecten minder snel een plaag vormen. Bijen, hommels en andere insecten zorgen voor bestuiving van planten. Ook beestjes die je niet ziet, kunnen zorgen voor een gezonde tuin. Wormen en andere bodemdieren woelen de aarde om, breken plantenafval af en zorgen voor een gezonde bodem.

Bodemdiertjes in de tuin en het nut ervan

Onder de grond van je tuin bevindt zich een verborgen wereld vol leven. Onzichtbaar leven, zoals bacteriën en schimmels. Maar ook bodemdiertjes, die je kunt waarnemen als je ze zoekt. Wist je dat de planten in je tuin niet zonder deze diertjes kunnen? Tijd voor een kennismaking met de nuttige bodemdiertjes in je tuin.

In de bodem van je tuin barst het van leven. Pissebedden leven in de bovenste laag onder dode blaadjes. Ze eten plantenresten. Oorwormen leven ook in de strooisel laag. In de nacht jagen ze op bladluizen en andere insecten. Duizendpoten en springstaartjes zitten iets dieper in de grond en zie je niet vaak. Dieper in de grond leven regenwormen, maar deze komen ook regelmatig boven de grond. In je tuin staat alles wat leeft, in verbinding met elkaar. De planten en het gazon in je tuin kunnen zelfs niet groeien zonder de samenwerking met andere levende wezens. Insecten zorgen voor bestuiving, zodat bloemen bevrucht worden en zaad vormen. De bacteriën en schimmels in de bodem zorgen ervoor dat de plant water en voeding op kan nemen uit de bodem. De plant levert in ruil voeding terug. En bodemdiertjes? Die zijn op drie manieren nuttig in de tuin.

Ten eerste zorgen bodemdiertjes voor lucht en vocht in de bodem. Vooral regenwormen staan hierom bekend. Ze maken gangen in de grond en zorgen daardoor voor een luchtige, vochtige bodem.

Een tweede nut van bodemdiertjes is, dat ze de bodem vruchtbaar maken. Ze eten plantenresten en verteren dit. De poep van regenwormen en pissebedden is weer geschikt voor de planten om op te nemen. Met veel bodemleven heb je dus veel minder compost en meststoffen nodig in je tuin; de bodemdiertjes maken dit voor jou.

Het derde nuttige van bodemdieren is, dat ze een natuurlijk evenwicht in je tuin houden. Plaagdieren zoals aaltjes, bladluizen en schimmelziektes kunnen de planten in je tuin aantasten. In een tuin met veel bodemleven is die kans veel kleiner.

Wat is ook mooi;

Een grasgazon vol wilde bloemen voor de vogels? Een miniweide in je tuin zorgt voor nectar voor de vlinders en andere insecten .

Te vaak zien we in tuinen en erven nog een soort strakke groene biljartlaken die heel erg kort worden gehouden strooi er wat wilde bloemzaden door, en maai wat minder, laat een deel van het gras volop groeien. Bespaart je werk en levert voor de dieren in je tuin veel voordelen op!

Tips voor meer insecten

Laat hout liggen en oude planten staan en maai niet alles weg. Schoffel en hark ook niet teveel. Houd de tuin minder netjes dan je gewend was. Maak rommelhoekjes waar brandnetels mogen groeien; daarop zetten veel vlinders hun eitjes af, insecten onderhouden namelijk de natuurlijke balans in de tuin en zorgen ervoor dat jouw planten kunnen floreren.