Namens het gemeentebestuur van Enschede nodig ik u uit om samen het
nieuwe jaar in te luiden.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie kijken we samen terug naar 2016 en blikken we met u vooruit op het jaar dat voor ons ligt.

Mede namens stadsdeelmanager Pepita de Rozario nodig ik u van harte uit op
maandag 9 januari 2017 van 16.30 tot 18.30 uur in: Servicecentrum Zuid,
Wesselerbrinklaan 102, Enschede.
Met vriendelijke groet,
Jurgen van Houdt
Stadsdeelwethouder