Het project wordt aangestuurd vanuit een projectgroep. Deze projectgroep bestaat uit professionals en vrijwilligers die de werkzaamheden of regulier uitvoeren of vanuit vrijwilligheid. Vanwege de begeleiding, coördinatie, controle, aanleg van groenvoorzieningen en voortgangsrapportages is ervoor gekozen te werken met een projectcoördinator.

De projectgroep bestaat uit:

Projectcoördinator Tim Heij
Tim Heij is projectcoördinator bij Groen Verbindt. Hij is vanuit de Posten aangenomen om de groenprojecten binnen en buiten de organisatie aan te sturen. Vanuit het gedachtengoed van Groen Verbindt benut hij strategische verbindingen om Erve Leppink een centrale rol te laten spelen binnen de wijk. Verder is hij samen met Wendy verantwoordelijk voor de continuïteit van het project.

Vanuit zijn rol binnen de vakgroep Welzijn binnen de Posten, draagt Tim bij aan een zinvolle daginvulling van klanten. Hij ziet veel mogelijkheden in de ontwikkelingen die in en rondom de organisatie gaande zijn. Het aanstaande nieuwbouwproject van de Posten biedt de kans om niet alleen de zorginstelling, maar ook de omliggende wijk verder te vergroenen; zeker het gebruik van innovatieve concepten als Tiny Forests, dak-akkers en verticale tuinen spreken hem daarbij aan. Hij is dan ook het eerste aanpreekpunt op het gebied van groen en vergroening.

Tim is bereikbaar op theij@deposten.nl of 06-46907557

Bewonerscommissie Helmerhoek – Wout Odding
Wout Odding is de bevlogen vertegenwoordiger van de bewonerscommissie Helmerhoek en actief betrokken bij allerlei activiteiten die zij samen met bewoners (vrijwilligers) organiseren. Voorbeelden zijn de jaarlijkse HWS Zuidrun , een toerrit voor kwetsbare bewoners uit de wijk: ouderen en lichamelijk of verstandelijk gehandicapten en zij organiseren de jaarlijks kerstmarkt. Ze steken samen met andere vrijwilligers veel vrije tijd in de wijk d.m.v. bijeenkomsten, vergaderingen en succesvolle jaarlijkse evenementen voor zowel bewoners van de wijk als de deelnemers.

Waardigheid & Trots- Zinvolle Daginvulling Henk Abels
Henk Abels is als projectleider Waardigheid en Trots – Zinvolle Daginvulling
namens de Posten nauw betrokken bij het project. Hij verbindt de initiatieven en activiteiten vanuit de hoofdlocatie van de Posten met de nieuwe locatie Erve Leppink.

Vrijwilligerscoördinator Frieda van der Meij
Frieda van der Meij is binnen de Posten verantwoordelijk voor het werven en selecteren van vrijwilligers en het ten uitvoer brengen van het vrijwilligersbeleid. Als coördinator van het vrijwilligerswerk weet ze dat het toverwoord binding is.

Erve Leppink- Wendy van der Jest- locatieleidster
Wendy van der Jest is als locatieleidster vanuit de JP van den Bentstichting verantwoordelijk voor het aansturen van vrijwilligers op Erve Leppink (in afstemming met de Posten), het organiseren van activiteiten door en voor de bewoners, het onderhouden van externe contacten met o.a. collega zorginstellingen.

Secretariaat Groen Verbindt
Karin Ferwerda
Tel: 06-40554084
Contact:  secretariaat@groen-verbindt.nl

Onderhoud website en Facebook
Heeft U beeldmateriaal, teksten m.b.t. activiteiten, of andere info voor plaatsing op deze website en/of facebook pagina van Groen Verbindt Enschede Zuid, dan kunt U deze mailen naar reinink.bert@gmail.com