Vanaf 24 oktober laat waterschap Vechtstromen de slootjes en vijvers in de wijk Wesselerbrink uitbaggeren. De werkzaamheden duren tot het einde van dit jaar. Er wordt zo veel mogelijk geprobeerd de overlast te beperken.